Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro Prahu 17

Odbor školství a kultury

Úřad městské části Praha 17

Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy
Česká republika

Vedoucí odboru

Ing. Michaela Konopasková

+420 235 311 793


Napište nám  Popis odboru

  Odbor školství a kultury zajišťuje funkci zřizovatele předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturního střediska městské části:

 • Odpovídá za koncepci školství v MČ Praha 17

 • Ekonomicky zabezpečuje především provoz a údržbu základních a mateřských škol, jichž je MČ Praha 17 zřizovatelem, včetně školních jídelen, družin a klubů a kulturního střediska Průhon

 • Plní další úkoly v oblasti školství v rozsahu působnosti vymezené Statutem hl.m. Prahy, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), a dalšími níže uvedenými právními normami.

 • Zajišťuje podmínky pro plnění povinné předškolní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území městské části a hl. m. Prahy

 • Zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území městské části a hl. m. Prahy

 • Zajišťuje zřízení zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje městská část

 • Vymezuje školské obvody spádových základních a mateřských škol městské části

 • Zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu

 • Zajišťuje kontrolu ve všech oblastech vnitřní činnosti škol

 • Realizační tým

  Administrativní tým

  Mgr. Josef Miškovský Ph.D.
  Projektový manažer

  Milada Srpová
  Finanční manažer

  Ing. Iveta Holá
  Administrátor projektu

  Odborný tým

  Mgr. Josef Mareš
  Odborný manažer strategického plánování, evaluace a komunikace


  Odborný manažer strategického plánování, evaluace a komunikace


  Odborný garant projektu

  Mgr. Hana Veselková
  Odborný manažer vzdělávání