VOLNÝ ČAS


Kulturní a volnočasové aktivity


Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27
163 00 Praha 6 – Řepy

telefon produkce: 601 324 845
telefon kurzy: 601 324 846
telefon knihovna: 601 324 852
e-mail: info@pruhon.cz
web: www.pruhon.cz
Více informací
KC Průhon v Socháňově ulici zajišťuje kulturní pořady, vzdělávací aktivity, informační centrum a provoz místní knihovny. Nabízíme pronájem multifunkčního sálu včetně AV techniky a osvětlení, školící místnosti, zkušebny, nahrávacího studia, foto studia, reklamní obrazovky (venkovní i vnitřní).

Zajištění akcí na klíč včetně ozvučení a cateringu – dětské oslavy, firemní akce a večírky, školení, jubilejní oslavy, módní přehlídky, konference, atd. Navštivte naše oblíbené kurzy pro děti a dospělé: zpěv, klavír, flétna, housle, kytara, bicí, keramika, malba a kresba, angličtina, němčina, francouzština, aerobik a gymnastika, body styling, zumba, pilates, bossu a cvičení pro rodiče s dětmi. Nabídka našich kurzů se bude stále rozšiřovat.

Informační centrum
Místní knihovna v Řepích
Galerie
Multifunkční sál 100 míst
Školící místnost
Pohybový sál
Foto studio
Zkušebna
Nahrávací studio
Výtvarná a keramická dílna
Dům dětí a mládeže Praha 6
U Boroviček 650/5
163 00 Praha 6


IČ: 45241694
Tel +420 235 323 333-2
Fax +420 235 323 332
e-mail: info@ddmp6.cz
web: www.ddmp6.cz
Více informací
Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hl. m. Prahy. Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých.

Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s šedesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním nabízíme více než 120 pravidelných kroužků - počítačových, technických, uměleckých, dramatických, výtvarných, chovatelských a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky.

Dále u nás najdete zábavu v Klubu otevřených dveří Šestka v budově U Boroviček a Klubu K.M.R. (Kamarády máme rádi) na našem odloučeném pracovišti Centrum sportu v ZŠ Dědina. Klub nabízí volné hraní, ale i organizované akce a turnaje pro příchozí děti a mládež od 6 do 15 let a to nejen ve školním roce, ale i o prázdninách.

V našem nahrávacím studiu vytváříme audiovizuální pořady a nabízíme individuální možnost natočení demosnímků, například mladým kapelám.

Dětem ve věku od 3 do 6 let nabízíme Centrum předškolních dětí Motýlek, který poskytuje komplexní vzdělávací program spojující zábavu se vzděláváním, nové zážitky a inspirativní prostředí s jistotou dozoru zkušených pedagogů.

Rekreace a dobrodružství - to jsou naše výlety, letní, příměstské a zimní tábory.

Připravujeme pro všechny výtvarné dílny, turnaje, soutěže, divadelní představení a umíme také velké akce pro 2000-3000 účastníků, příkladem je tradiční zářijový Vypich aneb Zastávka Volný Čas.

Na dětském hřišti dopravní kázně (DHDK) u obory Hvězda vyučujeme 4. a 5. ročníky základních škol dopravní výchovu, odpoledne se dopravních lekcí zúčastňují děti ze školních družin.

Veřejnosti slouží hřiště odpoledne a o víkendech. Pro děti zde byly vybudovány péčí hl. m. Prahy herní prvky pro nejmenší, pro starší 6m vysoká lanová pyramida, lanovka a lezecká stěna (k využití pod dohledem dospělého). Děti na jakémkoliv dopravním prostředku musí použít helmu.

V areálech U Boroviček a na Vypichu nabízíme veřejnosti – jednotlivcům i zájmovým skupinám - možnost pronájmu víceúčelových hřišť. Organizujeme soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ale i ty, které sami vymýšlíme.

Školám, pedagogům a dalším zájemcům nabízíme vzdělávací programy a metodickou pomoc.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 17
(provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb Praha – Řepy)

Socháňova 1221
163 00 Praha 6 – Řepy

telefon: 235 311 791, 776 167 106
telefon recepce CSZS: 235 314 141, 775 575 117
e-mail: klub17@seznam.cz, cszs@iol.cz
web: www.cszs.cz
Více informací
Cílem služby Nízkoprahového klubu pro děti a mládež (NZDM) Klub 17 je nabídka pomoci a podpory při řešení různých životních situací v přívětivém prostředí, které jsou pro klienty náročné. Klub 17 je zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let, vstup je volný pro ty, kteří mají volný čas a chtějí ho trávit bezpečně v příjemném prostředí, nebo se o něčem poradit či pomoci.

Návštěvníkům se věnují tři kvalifikovaní pracovníci, kteří poskytují např. informační servis, poradenství, doučování, dále volnočasové aktivity (výtvarno a rukodělno, hry, soutěže, turnaje atd.). Klub je určen převážně dětem a mladým lidem z Prahy 17.

Vstup do služby není omezen pohlavím, rasou, národností, ani náboženským vyznáním.

Služby poskytujeme diskrétně, s možností anonymity (dle rozhodnutí klienta).

NZDM Klub 17 garantuje, že v provozní době nebude umožněn přístup zákonným zástupcům, institucím a dalším složkám (mají možnost vstoupit do jednání NZDM po předchozí telefonické domluvě na tel: 235311791 nebo emailem klub17@seznam.cz, ale vždy mimo provozní dobu. Toto opatření respektuje slibovanou a požadovanou anonymitu ze strany klientů. Služba je postavena tak, aby nevytvářela bariéry pro vstup a byla tak co nejpřístupnější zvolené cílové skupině potenciálních klientů. Každý příchozí se zavazuje dodržovat základní pravidla klubu, která zajišťují bezpečný prostor pro všechny zájemce a uživatele služby.

Pravidla NZDM Klub 17
• Respektuj rozhodnutí pracovníka klubu
• Respektuj pravidla slušného chování
• Žádné drogy, alkohol, či cigarety a zbraně
• Nebuď agresivní slovně ani fyzicky
• Neomezuj druhé
• Nenič vybavení klubu
• Uklízej po sobě

Informační letáky jsou dostupné na veřejných místech, pravidelně spolupracujeme s místními institucemi (školy, zdravotníci), pracovníky státní správy i samosprávy (OSPOD, kurátoři), dalších organizací i institucí působících v místní lokalitě, publikujeme v místním periodiku, pořádáme společenské aktivity pro širokou veřejnost (např. Dny otevřených dveří), pravidelně zveřejňujeme nabídku naší činnosti a tématické měsíční plány.

Provozní doba Klub 17
Úterý, středa a pátek, 15:00 - 20:00

Služba je poskytována bez úhrady.