PARTNERSTVÍ


Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů.