ŘÍDÍCÍ VÝBOR


Role Řídícího výboru je přímo spjatá
s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.


Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujích oblast vzdělávání na území MAP.Řídící výbor

Mgr. Jarmila Pavlišová


předsedkyně
Řídící výbor

Mgr. Jitka Synková


místopředsedkyně

Řídící výbor

Mgr. Bc. Fillip Kuchař


zástupce MHMP a KAP
Řídící výbor

JUDr. Marta Koropecká


člen ŘV

Řídící výbor

Mgr. Jarmila Pavlišová


člen ŘV
Řídící výbor

Mgr. Zuzana Martinovská


člen ŘV

Řídící výbor

Mgr. Jana Kuhnová


člen ŘV
Řídící výbor

Mgr. Stanislava Prouzová


člen ŘV

Řídící výbor

Mgr. Alena Lucová


člen ŘV
Řídící výbor

Dana Kadlečková


člen ŘV

Řídící výbor

Mgr. Ivana Panochová


člen ŘV
Řídící výbor

Mgr. Aleš Koutný


člen ŘV

Řídící výbor

Mgr. Eliška Kaňoková


člen ŘV
Řídící výbor

Pavlína Medvedíková


člen ŘV