ŘÍDÍCÍ VÝBOR


Role Řídícího výboru je přímo spjatá
s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.


Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujích oblast vzdělávání na území MAP.Mgr. Jarmila Pavlišová


předsedkyně

Mgr. Jitka Synková


místopředsedkyně

Mgr. Bc. Fillip Kuchař


zástupce MHMP a KAP

JUDr. Marta Koropecká


člen ŘV

Mgr. Jarmila Pavlišová


člen ŘV

Mgr. Zuzana Martinovská


člen ŘV

Mgr. Jana Kuhnová


člen ŘV

Mgr. Stanislava Prouzová


člen ŘV

Mgr. Alena Lucová


člen ŘV

Dana Kadlečková


člen ŘV

Mgr. Ivana Panochová


člen ŘV

Mgr. Aleš Koutný


člen ŘV

Mgr. Eliška Kaňoková


člen ŘV

Pavlína Medvedíková


člen ŘV