Memorandum MAP Praha 17
12. 6. 2017
Pozvánka – Nadaní a mimořádně nadaní žáci
27. 9. 2018
Ukázat vše

Přednáška Mgr. Dany Kropáčové a Mgr. Hany Veselkové: „Máte doma předškoláka?“

Dne 28.2.2018 pořádal MAP PRAHA 17 přednášku pod vedením Mgr. Dany Kropáčové a Mgr. Hany Veselkové na téma : „Máte doma předškoláka? “  Posluchači mohli nahlédnout do knih a materiálů, které obě přednášející připravily, vznášeli dotazy, následně byli seznámeni s :

  • funkcemi potřebnými pro rozvoj čtení, psaní, počítání
  • sluchovým a zrakovým vnímáním
  • motorikou
  • prostorová pravolevou orientací
  • serialitou, intermodalitou
  • řečí, myšlením
  • předmatematematickými představami
  • školní zralostí a připraveností

Přednáška měla velký úspěch nejen u učitelů mateřských a základních škol, ale i veřejnosti.