Pozvánka – Škola je těžká? aneb „Specifické poruchy chování a učení“
6. 3. 2019

19.3.2019 se v KC Průhon sešli pedagogové, ale i rodiče, aby získali lepší představu o problémech, které dětem komplikují život ve škole. ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, náš partner při tvorbě MAP, připravila přednášku na toto téma právě proto, že její učitelé mají zkušenosti přímo z praxe. PhDr. Alena Petriščová, etoped, přiblížila všem svět dětí s poruchami chování a vysvětlila základní principy práce s dítětem a třídou. Speciální pedagožky Zuzana Dolejší a Irena Prokopová doplnily informace o přehled specifických vývojových poruch učení a pozornosti a jejich důsledky. Poté představily systém speciálně pedagogické péče ve škole, který využívá velmi různorodé metody k jejich kompenzaci.

Prezentace18_řepyUMČškola (1)

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ