Seminář Mgr. Aleny Valákové – „Tvorba podpůrných opatření“
10. 10. 2016
Memorandum MAP Praha 17
12. 6. 2017
Ukázat vše

Seminář Mgr. Ladislava Dvořáka – „Řešení problémových situací ve škole“

Dne 8. 11. 2017 pořádal MAP PRAHA 17 seminář pro ředitele škol a pedagogy na téma : „Řešení problémových situací ve škole“ pod vedením Mgr. Ladislava Dvořáka. Posluchačů se dostavilo 72 , byli seznámeni se:

  • Základními prameny práva a typickými kazuistikami
  1. Učitel a žák jako subjekty práva
  2. Otázky ochrany osobnosti v celém komplexu
  3. Otázky ochrany duševního vlastnictví tělesné integritySociálně právní ochrana dětí
  4. Úloha společnosti a školy
  5. Žáci a jejich agresivita – možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva